top_strony2Wrocławskie aktywności to projekt projekt promujący aktywność społeczną i wolontariat osób po 50 roku życia.

W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono m.in:

  • warsztaty aktywni 50+ z zakresu pracy metoda projektową, specyfiki działań organizacji pozarządowych, wolontariatu, współpracy i kreatywności,
  • wolontariat dla osób po 50 roku życia,
  • konferencję promującą wolontariat osób starszych w organizacjach pozarządowych,
  • spotkania informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. wolontariatu osób starszych.

W zajęciach wzięło udział 60 uczestników/uczestniczek.

Projekt zrealizowany w roku 2012 ze środków programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

wrocławksie aktywności ulotka