safetyZ przyjemnością informujemy, że Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Safety”  Asertywność i samoobrona dla kobiet 60+.

Nakładające się na siebie: kategoria płci i związana z nią gorsza sytuacji ekonomiczna oraz kategoria wieku i związana z nim niepełnosprawność sprawiają, że kobiety 60 + są grupą szczególnie narażoną na przemoc.

asosDlatego Fundacja zaprasza wszystkie kobiety w wieku od 60 roku życia, mieszkające na terenie aglomeracji wrocławskiej do udziału w cyklu zajęć, na który składają się trening asertywności i trening samoobrony.

Szczegóły wkrótce.