rownia_literackaRównia Literacka

Równia Literacka to projekt o charakterze ogólnokrajowym, dotyczący problemu nierównego traktowania ze względu na płeć w aspekcie treści nauczania, a dokładniej doboru i sposobu omawiania lektur obowiązkowych w szkole podstawowej i gimnazjum.
Celem zrealizowanych działań było uwrażliwienie na kwestię równości płci podmioty związane z edukacją oraz wprowadzenie do treści nauczania j. polskiego perspektywę gender. W ramach projektu przygotowano:

  • badanie jakościowe analizy treści kanonu lektur dla szkoły podstawowej i gimnazjalnej
  • listę lektur prezentujących wzorce kobiecości i męskości wolne od stereotypów płciowych,
  • scenariusze lekcji opartych na lekturach obowiązkowych i z ww. listy, które uwzględnią perspektywę gender.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

logo program
Matronaty
matronaty2