top_stronyProjekt 50 plus minus

50 plus minus to projekt skierowany do Wrocławianek i Wrocławian po 50 roku życia, koncentrujący się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu osób starszych.
W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono m.in.:

  • kursy komputerowe na poziomie początkującym i zaawansowanym,
  • warsztaty aktywizujące poruszające zagadnienia aktywności społecznej, inicjatyw lokalnych i wolontariatu,
  • wolontariat dla osób po 50 roku życia,
  • konferencję promującą wolontariat osób starszych podsumowującą projekt.

W zajęciach wzięło udział 100 uczestników/uczestniczek.

Projekt zrealizowany w roku 2011 ze środków programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

konferencja 502
konferencja 50