top_girlsGIRLS! to projekt realizowanego przez Fundację w międzynarodowym partnerstwie m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Kreisau-Initiative z Niemiec (Berlin)

Projekt GIRLS! Adresowany jest do dziewczyn w wieku 14-18 lat z trzech krajów- Niemiec, Polski i Chorwacji.

Jego nadrzędnym celem jest rozwój osobisty, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz zdolności formułowania i wyrażania własnych potrzeb, a także usamodzielnienie uczestniczek.

GIRLS! to projekt z zakresu tzw. edukacji włączającej - wykorzystuje metody edukacji nieformalnej i transkulturowej, kładąc nacisk na dobrowolność, uczestnictwo i orientację na proces.

W dniach 27-19 maja 2016 r. odbyło się seminarium kontaktowe, którego głównym celem było zaplanowanie i organizacja wymiany młodzieży, zaplanowanej na 8-14 sierpnia w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.

Więcej informacji o projekcie oraz jego realizatorach znajduje się na stronie Stowarzyszenia Kreisau-Initiative: www.kreisau.de

Więcej o wymianie